Kultura

Zaostřeno na normalizační Brno

Štatl Františka Kressy

Atomový kryt 10-Z pod Špilberkem, Husova ulice Brno

17. 11. 2017–18. 2. 2018

Vernisáž a křest knihy 16. 11. 2017 17.30 hodin

Netradiční možnost konfrontovat spíše idylické vzpomínky s drsnou všednodenní realitou doby nedávno minulé nabízejí prostory Atomového krytu 10-Z pod Špilberkem. Nová výstava „Normalizační Brno“ představuje neotřelou sérii snímků fotoreportéra tehdejšího Brněnského večerníku Františka Kressy. Jde o výběr z autorova světově unikátního archivu desítek tisíc negativů z Brna z konce sedmdesátých a z osmdesátých let, který zachycuje prakticky všechna místa a události té doby.

Kressa ve svém volném čase zachytil zcela jiné Brno, než si dnešní čtyřicátníci vybavují ve vzpomínkách na dětství – město se všudepřítomnými oprýskanými omítkami, horami odpadků a nekonečnými frontami prakticky na cokoliv v kontrastu s četnými rudými hvězdami a politickými hesly. Jeho snímky ale rovněž připomínají „štatlařskou“ subkulturu a další cesty, kterými se tehdy Brňané snažili uniknout z komunistické šedi. Z neupravených snímků s autentickými Kressovými komentáři je jasně cítit autorova snaha zažít alespoň pomocí neoficiálních fotek pocit svobody a nezávislosti.

Unikátní fotografická sbírka měla přitom už dvakrát téměř namále, Poprvé v roce 1990, kdy František Kressa odešel z Brněnského večerníku – tehdy mu naštěstí kolega předal i všechny jeho negativy. Na ně se pak většinou až do nedávna prášilo v krabicích pod postelí na ubytovně v „brněnském Bronxu“, kde se s nimi při návštěvě u autora seznámil historik Pavel Paleček. Díky jeho přesvědčování nyní kolekce postupně míří tam, kam právem patří – do sbírek Moravského zemském muzea. „Tento fond představuje proměňující se podobu města Brna i život jeho obyvatel v nebývalé šíři i obrazové bohatosti a stane se nepochybně i do budoucna cenným pramenem pro studium každodennosti Brňanů v předmětném období, proměn stavební podoby města i jeho vnitřního života, stejně jako neocenitelným zdrojem ikonografického materiálu pro nejrůznější publikační i prezentační tituly,“ vysvětluje generální ředitel MZM Jiří Mitáček.

Současně s výstavou vydal Americký fond o. p. s. také publikaci, ve které jsou fotografie seřazeny podle míst a podle fenoménů tehdejší doby. Knížka už je v prodeji přímo v krytu, zbývá ale stále ještě velké množství zajímavých snímků, na které se zatím nedostalo – v příštím roce se proto objeví ještě další dva díly a také nová podoba výstavy.

Zpřístupnění krytu podpořilo statutární město Brno, výhradním partnerem výstavy je SPP a. s.