Aktuality, Zprávy

Zahradě na Mniší hoře se podařilo odchovat vzácnou želvu

Tato želvička má tři měsíce. Na chovatelském trhu by mohla stát i pět tisíc dolarů. Pohlavní dospělosti dosáhne až za asi 30 let. Zatím nikdo neví, jakého stáří se dožívají, ale odhaduje se, že to může být sto let.

Je zatím velká jen asi jako padesátikoruna a za tři měsíce od vylíhnutí povyrostla jen o pár milimetrů, ale má se čile k světu. V dospělosti dosáhne velikosti
sotva lidské dlaně. Přesto se její cena na trhu mezi chovateli pohybuje řádově v tisícovkách dolarů. Odchov velmi vzácné želvy pavoukovité se totiž stále považuje za zázrak, neboť přírodovědci na celém světě pronikli do tajů jejího rozmnožování teprve na přelomu tisíciletí, avšak ani to příliš nepomáhá. O to větší radost mají v brněnské zoo, kde se zázrak zrození podařil.

Želva pavoukovitá má tři poddruhy a Zoo Brno chová severní poddruh (Pyxis arachnoides brygooi), který nechová v současnosti žádná zahrada v Evropě. Jedná se o vůbec první odchov tohoto poddruhu v celé historii Unie českých a slovenských zoologických zahrad. „Želvy jsou typické svým pomalým růstem a rozmnožováním, proto jsou v zoologických zahradách vzácné,“ vysvětluje kurátor chovu plazů, obojživelníků, ryb a bezobratlých Petr Šrámek.

V Brně je od roku 2004 celkem 6 samců, kteří byli zabaveni ve Vídni na letišti. Samičku má zoo teprve od roku 2015. „Získání samice je velmi obtížné, například v roce 2015 nebyla v evropských zoo chovaná ani jediná samice tohoto poddruhu. Naše zahrada proto navázala spolupráci s AZA (Severoamerická asociace zoo a akvárií), kde běží pro tento druh chovný program a jehož koordinátor navržený přesun dospělé samice do brněnské zoo odsouhlasil. Samici nám nakonec zapůjčila zoo z kanadského Toronta, zatím na dobu neurčitou,“ vysvětluje kurátor, který zároveň dodává, že želva pavoukovitá, která je řazena mezi kriticky ohrožené druhy bývá často předmětem obchodu pašeráků.

„Je to kvůli její unikátnosti, obtížnosti chovu a také krásné kresbě na krunýři. Bohužel v pašování jsou vedle Němců nechvalně známí i Češi,“ poznamenal chovatel. Pašují se z jejich domoviny – relativně malého areálu jihozápadního Madagaskaru, kde žije v suchých biotopech řídkých lesů a keřů.

„Minulý rok se želvy poprvé pářily a samice, která dosud neměla žádné mládě, snesla 2 vejce, obě byla umístěna do inkubátoru. Inkubace vajec trvá půl roku. Jedno vejce vývoj nedokončilo, z druhého se v polovině července vylíhlo mládě. Želvička už má vstřebaný žloutkový váček, přežila nejkritičtější období, samostatně žere a má se k světu. V současné době je v zázemí a návštěvníci ji tak zatím neuvidí,“ doplnil Šrámek.

Text a foto Marek Lukáš