Kultura

Cena Jihomoravského kraje i pro muzikanta

Mezi deseti osobnostmi, které v pondělí 6. listopadu letošního roku obdrží v sále konventu Milosrdných bratří v Brně prestižní Cenu Jihomoravského kraje, bude letos také pětasedmdesátiletý Mojmír Bártek. Věhlasný brněnský trombonista, jeden ze dvou posledních žijících bardů z nejslavnější éry Orchestru Gustava Broma a stále aktivní muzikant, obdrží ocenění za celoživotní přínos v oblasti hudby.

Dlužno podotknout, že zastupitelstvo Jihomoravského kraje takto již od roku 2004 oceňuje vynikající zásluhy o rozvoj Jihomoravského kraje, hrdinské a jiné výjimečné činy osobností, které se na území kraje narodily, žijí nebo jsou s ním spojeny svým působením.

K dosavadním držitelům prestižního ocenění patří například výtvarník Valér Boitin Kováč, sportovci Věra Růžičková, Karol Divín, Jiří Daler, Jan Smolík nebo hudebníci Jaromír Hnilička, Jožka Černý či Hana a Petr Ulrychovi.

Zajímavostí je, že všichni zmínění byli v minulosti čestnými hosty slavnostního setkání a koncertu k osvobození Nebe plné hvězd a Příhraničních slavností, které se pořádají tradičně poslední dubnový den v sadech Národního odboje. Mezi aktivní a pravidelné účastníky tohoto setkání patří nejen zmíněný jubilant Mojmír Bártek, ale také i další z oceněných, Miroslav Kasáček, zakladatel sdružení PAMĚŤ a spoluautor několika význačných publikací pojednávajících o pohnutých a dlouho tabuizovaných etapách naší historie. Pan Kasáček, který se 16. října dožil osmdesáti let, bude oceněn za činnost, jež „výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj“.

Dalšími oceněnými v této oblasti budou Zdeněk Doležel, Jaromír Hanák, Bohumil Hlaváček a Zdeněk Novák. Cenu za hrdinský čin obdrží Bohumil Robeš. Za práci s mládeží budou oceněni Vilém Koutník a Ladislav Černý a za přínos v oblasti sportu Miroslav Jandásek. Blahopřejeme!