Telekomunikace

MĚNÍ SE PRAVIDLA PRO SMLOUVY S OPERÁTORY

Nový zákon zkrátil výpovědní dobu

Novela zákona o elektronických komunikacích po třech letech napravuje protispotřebitelská ustanovení, která významným způsobem omezila konkurenci na telekomunikačním trhu. Od soboty 2. září se díky této novele mění některé náležitosti nových i dříve uzavřených smluv s operátory. Novela přináší zásadní změny například v tom, že zkracuje výpovědní dobu u smluv na 30 dnů.

Doposud zákon délku výpovědní lhůty neurčoval, takže operátoři si ji stanovovali dle svého uvážení a zákazníkům nezbylo než se přizpůsobit, i přesto, že to bylo obvykle výhodné především pro operátora. Podle novely zákona nyní výpovědní lhůta nesmí být delší než 30 dnů ode dne podání výpovědi.

Významný posun nastává také ve způsobu prodloužení smluv sjednaných na dobu určitou, u kterých se v minulosti využívalo pravidlo autoprolongace – tedy pokud vám končila smlouva a v určeném období jste neoznámili operátorovi, že nemáte zájem o prodloužení, smlouva se automaticky prodloužila dle původního nastavení – tedy zase na dobu určitou. Tento způsob se nyní zásadně mění. Automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou může nastat jen v případě, že zákazník projeví prokazatelný souhlas s tímto prodloužením. Pokud tato podmínka splněna není, smlouva může být ze strany operátora automaticky prodloužena pouze jako smlouva na dobu neurčitou.

Změny zákona posílily postavení uživatelů i v případech, kdy operátor změní jednostranně podmínky smlouvy. Nyní lze bez sankcí odstoupit od takto změněné smlouvy ke dni, kdy změna ze strany operátora nabude platnost. Doposud měl zákazník možnost bez sankcí odstoupit od smlouvy pouze v případě, že šlo o podstatnou změnu v neprospěch uživatele.

Nová pravidla jsou platná od 2. září na všechny nové i dosavadní smluvní vztahy operátorů se zákazníky.

Redakčně zpracovala: Milena Hurajová,
Foto: internet a archivy firem