Rodinná-pečeť-Griessenbecků-na-rakvi-č.1-pochází-z-poloviny-19.století