Prof. Eugen Strouhal a P. Červený při restaurování mumií v roce 1962