_Atmosfera v hledisti koncertu Spilberk Balkannn byla neopakovatelná