Zprávy

PRVNÍ VYLÉČENÉ ŽELVY JSOU ZPĚT V MOŘI DÍKY PROJEKTU KURA KURA

Měsíc po otevření rehabilitačního centra pro moř- ské želvy Kura Kura na ostrově Nusa Penida v In- donésii zaměstnanci Zoo Brno 14. června vypustili do moře první čtyři vyléčené želvy. Slavnostního vypouštění karet pravých (Eretmochelys imbricate) se zúčastnili i místní hinduističtí obyvatelé, pro které to byla významná událost, protože želvy jsou pro hinduisty posvátnými symboly.

Hlavní činností re- habilitačního centra je péče o zraněné želvy nebo o želvy zabavené pašerákům. V současné době je v rehabilitačním centru osm želv, které tam přinesla ochranář- ská společnost PPK pů- sobící na Nusa Penidě. Želvy byly v zuboženém stavu a nyní jsou v péči pracovníků rehabilitač- ního centra.

„Jsme rádi, že projekt, který brněnská zoo  intenzivně  připravovala  deset  let, má první výsledky. Věříme, že díky osvětě mezi místními obyvateli a práci našich lidí se podaří zpomalit želví apokalypsu,“ doplnil ředitel Zoo Brno MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.

Stavba a vybave- ní centra jsou finan- covány z veřejných sbírek a z finančních darů statutárního města Brna – výnosy Zoo Brno z akce „ko- runa ze vstupného“. Brněnská zoo věří, že se díky projektu Kura Kura podaří zachrá- nit co největší počet těchto nádherných tvorů, kteří se stáva- jí oběťmi devastující činnosti člověka.