Tipy pro volný čas

1968:computer.art

V únoru roku 1968 uskutečnil Jiří Valoch v brněnském Domě umění výstavu Počítačové grafiky (reprízovaná v Oblastní galerii v Jihlavě v březnu 1968 a v Oblastní galerii ve Zlíně v dubnu 1968). O půl roku tak předstihnul konání dnes již historicky kanonizované výstavy Cybernetic Serendipity (kurátorka: Jasia Reichardt, ICA, Londýn, srpen 1968); dobově prezentované jako vůbec první mezinárodní výstava zaměřená na vztah mezi uměním a technologií.

Výstava počítačového umění, která probíhá v rámci výročí Valochova kurátorského projektu z roku 1968, je zaměřená na historickou reflexi fenoménu vzniku počítačového umění v 60. a 70. letech. Představuje tvorbu nejenom autorů zastoupených ve Valochově projektu z roku 1968, jenž spadá do oblasti počátků počítačové grafiky, ale reflektuje také použití počítačových procesů při vzniku malby, architektonických realizací (u nás především Zdeněk Sýkora), ale i první vizionářské proklamace a kritické reflexe vlivu automatických procesů na oblast konceptuálního umění a vizuální kultury vůbec. Ty byly například stěžejním prvkem činnosti skupiny Nové Tendence (1961–1973, Chorvatsko).

Koncepce výstavy tak v obecném slova smyslu poukazuje na společné souřadnice v práci umělce a vědce. Zaměřuje se na otázky proměny výtvarného jazyka v okamžiku, kdy se do jeho výrazových možností zapojuje možnost regulované náhody, systému a automatického procesu.

Výstavu 1968:computer.art můžete v hlavních výstavních prostorách brněnského Pražákova paláce navštívit od 24. dubna do 5. srpna 2018.